Fuktskador

fuktskador

Din specialist på fuktskador!

Misstänker du att du drabbats av fuktskador? Kanske misstänker du en fuktskada på grund av lukt, läckor eller missfärgningar? Tveka inte att kontakta oss omgående! Ju snabbare du åtgärdar skadan desto färre konsekvenser kommer fuktskadan att medföra. Vi kommer ut till dig direkt och gör en besiktning på plats. I vissa fall krävs en mer genomgående utredning. Därefter gör vi allt i vår makt för att reparera skadan så effektivt som möjligt, både sett till tid och kostnader. Eftersom en fuktskada kan komma att förstöra både interiör, inredning och byggkonstruktion är det viktigt att förhandla professionellt och mycket snabbt. Detta även för att minimera risken för att familjer ska behöva lämna sina bostäder eller att en arbetsplats inte ska behöva hållas nedstängd.

Vi eftersträvar alltid att du som kund ska påverkas så lite som möjligt av din fuktskada och vi arbetar alltid för att du ska kunna återgå till ditt vanliga liv så fort som möjligt! Med rätt hjälp ska inte en fuktskada behöva ta upp all din tid och energi!

 

Fuktskador och dess följder

Anledningen till att fuktskador av olika slag uppstår är oftast enkel att kartlägga. Det rör sig i de allra flesta fall om läckor från hushållsapparater eller dylikt, men kan också röra sig om felaktiga byggnadsmaterial. Det finns två olika typer av fuktskador: vattenskada och fuktskada. Oavsett vilken typ av skada du råkar ut för kan det bli en mycket dyr historia att åtgärda. Ju längre tid det tar för dig att upptäcka en fukt- eller vattenskada ju större konsekvenser kommer det få i slutändan. I vissa fall har bostäder rivits till följd av skadorna.


Fuktskada eller vattenskada?

Fuktskada - All luft runt omkring oss innehåller fukt, både luften inomhus och utomhus. Mängden fukt i luften varierar beroende på årstid och väder. Den kan också se olika ut beroende på hur det ser ut i hushållet, vilka som bor där och vilka vanor de har. I de flesta hus finns det utrymmen som går under benämningen riskkonstruktion. Detta innebär att just detta utrymme eller konstruktion löper större risk för att drabbas av en fuktskada. Fuktskador visar sig vanligtvis i form av synbart mögel eller mögellukt. Det går vanligtvis inte att försäkra sig mot fuktskador, så det kan vara en god idé att underhålla i den mån det är möjligt. Det kan innebära att det riskbedömda utrymmet värms upp, ventileras eller avfuktas för att hållas torrt och därmed minimerar du risken för uppkomsten av fuktskador.


Vattenskada - Vattenskador uppkommer, till skillnad från fuktskador, genom ett läckage av något slag. Det kan röra allt ifrån spruckna vattenledningar, läckande tvätt- eller diskmaskiner, översvämningar, stopp i avlopp eller läckor i husets skal som ska skydda mot regn och snö. För att nämna några! Här är försäkringsbolagen mer villiga att ersätta en eventuell skada, på villkoret att den inte beror på bristande tillsyn. Eventuella fuktskador som uppstår som en följd av en vattenskada kan också komma att ersättas.

 


Fuktskador - förknippade med hälsorisker

Inte nog med att du både kan drabbas materiellt och ekonomiskt av en fuktskada så kan även din hälsa påverkas om du vistas i en fuktskadad miljö under en längre tid. Så hur mår egentligen dina medarbetare och familjemedlemmar? Faktum är att en rad olika hälsoproblem kan spåras till just fuktskador. Detta beror främst på att vi spenderar nästan all vår vakna tid antingen i vårt hem eller på vår arbetsplats. Är den miljön i sin tur fuktskadad kommer det givetvis påverka vissa utav oss. Mögel är den främsta anledningen till att människan tar skada av fukt. Symptom på att du kan vara påverkad av en fuktskada ur ett hälsoperspektiv är astma, huvudvärk, hudproblem, trötthet och utmattning. Både barn och vuxna kan uppleva dessa svårigheter i samband med fuktskador.

Sambandet mellan vårt välmående och vår inomhusmiljö är en väldigt komplex situation. Det finns mängder av faktorer som samverkar men också påverkar. Det kan röra allt ifrån temperaturer och fukt till radon, buller, belysning och ämnen i luften runt omkring oss.


Vårt tillvägagångssätt

En fuktskada eller vattenskada kräver alltid att en kunnig fackman gör en bedömning. Erfarenhet inom området är A och O. När skadan konstaterats behöver man gå vidare med en besiktning. Via besiktningen kan man både avgöra och fastställa den verkliga orsaken till fuktskadan. Vi på Polygon har den senaste utrustningen inom modern teknik som krävs för att kunna utföra mycket noggranna och precisa mätningar av fuktskadans omfattning. På så vis kan det vi fastställer vara absolut säkert. Vilken typ av läcksökning vi väljer att tillämpa beror på fall till fall och även beroende på vilken typ av bostad det rör sig om. Det kan röra sig om allt ifrån värmekamera och filmning av avsloppsutrymmen till fuktinstrument och lyssnarutrustning. Efter att skadan undersökts så tar vi fram ett åtgärdsförslag samt en kostnadskalkyl. Vi tar även hänsyn till skadans omfattning i storlek och ålder.


Minimera risken!

Att drabbas av en fuktskada är verkligen varje hemägares mardröm. Här kommer några konkreta tips för att minimera risken för fuktskador i de värst drabbade utrymmena:

Badrummet - Detta är ett rum som ständigt utsätts för fukt. Detta innebär också att majoriteten av fuktskador går att finna här. Det enklaste sättet att undvika lättare fuktskador är att se över alla ytor så det inte finns någon spricka eller dylikt i vare sig materialen i sig eller i skarvarna. Skulle du komma över en trasig fog så kan du enkelt på egen hand täta denna med vanlig fogmassa. En plastmatta på golv eller vägg kan tätas med svetsning. Att rensa golvbrunnen ordentligt ett par gånger per år rekommenderas också. Likaså rekommenderas du till att regelbundet kontrollera att ventilationen i badrummet fungerar som den ska. Detta gör du enklast genom att hålla en bit toalettpapper mot ventilen när dörren är stängd och öppna sedan dörren. Sitter pappret kvar mot ventilen är allting i sin ordning!

Taket - Bor du i hus är det enkelt att se över stuprännorna kontinuerligt. Vatten ska rinna bort ordentligt och hängrännorna ska vara rena, rensade och hela. Under hösten är det vanligast att problem uppstår i och med mycket löv och dylikt som gärna fastnar i stuprännan. En regel som kan vara bra att hålla sig till är att kolla till taket innan och efter vintersäsongen för att försäkra sig om att ingen skada finns eller har uppkommit som kan leda till fuktskada. Områdena kring skorstenen, ventilationshuvar, fönster och takkupor är lite extra utsatta så se till att ta en extra titt där!

Köket - Här finns det många apparater som kan leda till oönskade skador. Här är det främst rör och slangar som går sönder och leder till läckage. Både frys, kyl och diskbänk är områden och apparater som kan vara riktiga bovar till fuktskador. En enkel sak att kontrollera kan exempelvis vara att ledningarna under diskbänken sitter fast ordentligt så de inte rör på sig när du använder dig av vattenkranen. Att känna under diskmaskinen (om möjlighet finns) efter att den varit igång kan också göra att du upptäcker fuktskador i tid. I rent förebyggande syfte kan du använda dig av läckageskydd under dina vitvaror men även i diskbänksskåpet. Och du - glöm inte att vrida av diskmaskinens avstängningskran om du ska vara ute på resande fot en längre tid. Det kan spara dig mycket pengar!

 

Ej akuta fall

Vi kan även tillhandahålla tjänster som inte rör en akut fuktskada! Kanske står du inför ett nybygge och vill försäkra dig om att du har minimerat risken för eventuella mögelproblem? Eller kanske vill du se efter om du har de rätta förutsättningarna för att korta ned torktiden vid målning och dylikt? Allt som rör fukt och fuktskador är vårt specialistområde och vi hjälper dig mer än gärna i både stor och smått!

 

 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Byggvärme.se – Polygon

Vi har lång erefarenhet av allt som rör byggvärme

Prata med ett proffs?020-235 235

Har du problem med byggfukt eller byggdamm?
Ring oss så tar vi dialogen den vägen. Inga åtaganden är för stora eller för små för oss.
Råkat ut för en fuktskada eller vattenskada?

Vi har flera års erfarenhet av detta.

Polygon:
Box 1227
171 23 Solna