Välkommen till Polygon - Proffs på byggvärme! Rikstäckande Entreprenörer inom Fukt & Inomhusmiljö

Välkommen till Polygon Byggvärme!

Byggvärme från Ystad till Sundsvall

Vi är en franchiseorganisation som sträcker sig från Ystad i söder ända till Sundsvall i norr med över 20 företag och en omsättning på drygt 100 miljoner svenska kronor. Samarbetar även med ett byggbolag som är verksamma inom trägolv, onekligen erfarna golvläggare. Noggrant har vi valt ut detta byggföretag som ska hantera era ärenden när ni ska lägga era golv. Vi bolaget ifråga är inte vilket företag som helst utan detta är ett företag som har jobbat åt Sveriges konung!

Polygons främsta kännetecken är mångårig kompetens och erfarenhet inom fuktskade- och saneringsbranschen samt besiktningsverksamheten. Vi vill påstå att vi kan allt om byggvärme och avfuktning!

Organisationen består av personal med mycket goda kunskaper kring byggvärme och fuktmekanik. Många har även byggdoktorutbilding eller likvärdig teoretisk utbildning i just fukt. Vi kan alltså utföra en rad olika arbeten som alla har fukt som gemensam nämnare.

Byggvärme, avfuktning, fukt- och miljöinventering

Vi jobbar bland annat med byggvärme, avfuktning, fuktskador ser därför till att anordna fuktskydd- och miljöinventering, permanenta avfuktningsinstallationer och mätningar, för att nämna några! Dessutom kan vi tillföra kunskap på forkningsnivå eller i utvecklingssammanhang. Fuktskydd är en nödvändig process i det hela.

Vi tror på gemenskap och god kommunikation och bygger därför vår organisation på samarbete och support både mellan personal och företagen i sig. Vi lägger stor vikt i att alltid bredda vår erfarenhet och därför utbyter vi ofta kunskap sinsemellan, vilket gynnar dig som kund, eftersom vår kompetens blir bredare och vår verksamhet mer kostnadseffektiv!

 Kontakta oss ifall du behöver skydda dig mot fukt. Vi är proffs på fuktskydd.

Polygon är med andra ord en organisation med det mindre företagets smidighet men med det stora företagets resurser och tillgänglighet.

Vår affärsidé

Vi vill erbjuda alla våra kunder följande:

  • Rätt produkter och tjänster inom fuktteknikens område, som är anpassade efter personliga behov och önskemål.
  • Spetskompetens och god service genom våra konsulttjänster.
  • Kunskap och anpassade tekniska lösningar i kombination för att förhindra och förebygga fuktskador.
  • Försäljning och uthyrning av utrustning för att kunden i eget regi ska kunna åtgärda eventuella skador, såsom fuktskydd.

Vår jourverksamhet inom byggvärme är tillgänglig precis när du behöver den!

 

Anlita oss för byggvärme & fuktskydd

Byggfukt är ofta ett stort problem när man står mitt i en byggprocess! Oavsett om det handlar om nyproduktion eller ROT-arbeten så kan det handla om allt ifrån material som inte vill torka, ett fuktigt klimat eller kanske läckor i rör.

Byggfukt ofta ett stort problem

Dessutom ställs det med tiden allt högre krav på fuktnivåerna på byggnationer. När man inleder ett byggprojekt samlas successivt en mängd vatten i byggnaden. Detta fortlöper hela tiden tills den punkt då bygget är klart. Detta kallar vi för byggfukt. Fukten kan komma från byggmaterial eller vatten som tillförts till byggnaden genom till exempel murning, betonggjutning eller spackling samt från nederbörd som trängt sig in på byggplatsen. Byggfukt är många gånger ett stort problem på byggarbetsplatser - men det går alltid att handskas med!

Byggfukten måste torkas ut!

Torkas inte fukten ut ordentligt kommer husets värmeisoleringsförmåga att försämras vilket i sin tur bidrar till bland annat högre energikostnader. Det är även vanligt att huset som följd av detta drabbas av mögelangrepp, emissioner och missfärgningar. För huset är kan byggfukt liknas vid en sjukdom! Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att råda bot på detta problem åt dig! Vi är proffs på byggvärme! Byggföretaget ifråga renoverar allt från badrum, kök, golv, attefallshus med mera.

 

Vad är byggvärme?

Med Polygon Byggvärme avlägsnar vi byggfukten snabbt och effektivt på ett kostnadseffektivt arbetssätt. Det ska inte kosta en förmögenhet att bli kvitt byggfukt. Vi erbjuder kompletta lösningar för dina fuktproblem! Vi jobbar från början till slut med att eliminera byggfukten åt dig. Till en början tar vi fram en handlingsplan för hela torkningsprocessen och innan vi torkar och värmer gör vi en noggrann planering för att arbetet ska bli så ekonomiskt och tidssparande som möjligt.

Att hålla koll på fuktnivåerna är väldigt viktigt inom byggvärme för att inte få framtida skador och därför genomför vi på Polygon Byggvärme regelbundna kontroller och provtagningar, allt för att förebygga eventuella angrepp i framtiden! Vi gör alltså fler kontroller utöver slutbesiktningen.

Uthyrning och försäljning av utrustning

Väljer du att sköta din byggvärme och avfuktningen på egen hand så är du välkommen in till Polygon Byggvärme! Vi står till tjänst med både uthyrning och försäljning av all form av utrustning du kan tänkas behöva för att ta hand om skador på egen hand. Vi kommer gärna med råd och utbyter kunskap med dig för att du ska känna dig så trygg som möjligt även när du väljer att göra jobbet utan proffshjälp.

Tack vare vår effektiva och skräddarsydda utrustning kombinerat med vår gedigna kunskap och mångåriga erfarenhet sparar vi både din tid och dina pengar.
Byggvärme.se - Är en del av Polygon som även är verksamma inom Ventilation i Stockholm Detta är en sida exklusivt skapad till Polygon.
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Byggvärme.se – Polygon

Vi har lång erefarenhet av allt som rör byggvärme

Prata med ett proffs?020-235 235

Har du problem med byggfukt eller byggdamm?
Ring oss så tar vi dialogen den vägen. Inga åtaganden är för stora eller för små för oss.
Råkat ut för en fuktskada eller vattenskada?

Vi har flera års erfarenhet av detta.

Polygon:
Box 1227
171 23 Solna